MURALS Inc. Machine Painting Show @ Art Rotterdam

The Mural Machinepainting Show geeft een nieuwe interpretatie aan oude kunstvorm.

Ash Keating (AU), 'TarraWarra Response Painting' Tarrawarra Museum of Art, Photo by Dan Preston @MURALS Inc.

Bij Machine Painting is het proces minstens zo indrukwekkend als het resultaat. Tijdens Art Rotterdam zijn beide te aanschouwen op het terrein van de Van Nelle Fabriek. ‘Machine painters’ Rutger de Vries (NL/D) en Ash Keating (AU) maken een dynamische muurschilderingen op een tijdelijke wand tijdens de Mural Machine Painting Show.


Rutger de Vries zal een constructie van waterleidingen installeren op de tijdelijke wand. In plaats van water zal er verf doorheen stromen. Er zijn kleine gaatjes aangebracht in de leidingen, volgens een goed doordacht schema zal de verf per leidingenreeks uit deze gaatjes worden 'losgelaten'. De verf zal een structuur vormen die laag over laag wordt opgebouwd.

Neem kennis van het ‘loslaat’ schema op woensdag 5 februari.

Rutger de Vries, Color Bars, 2019.

Ash Keating's schilderproces bestaat uit het aanbrengen van verf en water van zowel brandblusapparaten onder druk als een airless spuit techniek om dynamische, gelaagde werken op schaal te creëren, die de zwaartekracht van de verf op het oppervlak van de structuur benutten.

Op zaterdag 8 februari zal Ash Keating overgaan tot een unieke schilderperformance. Op een later moment zal het tijdstip van deze performance bekend gemaakt worden.

Ash Keating at work

De Mural Machinepainting Show legt nadruk op één van de ontwikkeling die gaande is op het gebied van de muurschilderkunst namelijk machinepainting. Kunstenaars gebruiken zelf geconstrueerde tools om verf op te brengen. Zij baseren deze technieken op inhoudelijke uitgangspunten en veel trial en error. Het verf opbrengen neemt de vorm aan van een intrigerende performance, de resultaten uiteindelijk zijn van een spannend en uitgesproken karakter.


MURALS Inc. is een Rotterdams bureau gespecialiseerd in hedendaagse muurschilderingen. Het bureau richt zich op een gelaagdheid binnen het aanbod, kijkt met nadruk naar de architectonische context en selecteert muurspecialisten die uitgaan van autonome uitgangspunten.

MURALS Inc. wil de nadruk leggen op de beeldende kwaliteiten en originele tendensen binnen de verschillende stromingen die zich op het gebied van de muurschilderkunst manifesteren. Post-graffiti, machine- en drone painting, lettering, text based art, calligraffiti, super graphics, public murals, freestyle painting, deconstructie, post futurism en concrete art zijn voorbeelden. De diversiteit, vitaliteit, zeggingskracht, technisch kunnen, onderzoek en experiment… deze discipline beleeft zijn ontwikkeling in veelvoud.


De MURAL MACHINE PAINTING SHOW wordt ondersteund door Stichting Droom en Daad, Convexarchitecten en Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.

Art Rotterdam mailing list

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws